Eurodance, hiphop och musikindustrin

Om du letar efter texter om hur du lyckas som artist inom eurodance och hiphop eller om du vill ha mer inspiration och letar efter ny musik inom genrerna nämnda ovan, då har du kommit helt rätt. Det kryllar av texter på den här sidan om just eurodance, hiphop och om musikindustrin. Nedan följer en kort historisk tillbakablick för att ge dig en bra grund att utforska genren på.

Historien bakom eurodance och hiphop

Som för väldigt många andra genrer av musik så kommer både eurodance och hiphop från andra musikgenrer. Eurodancen kan sägas ha kopplingar till discomusik och hiphopen har tydliga kopplingar till både funken, jazzen och soulen.

Lite mer om eurodance

Eurodance är generellt en ganska modern musikgenrer. Den uppstod i slutet av 1980-talet och har hängt med sedan dess. Som namnet vittnar om så rör det sig om en europeisk genre av musik som framförallt har blivit känd och spelad i Europa. Genren bygger tydligt på discomusik av olika slag, olika former av beat och housemusik. Precis som med andra genrer finns det förstås undantag och mängder av varianter på eurodance-musik också.

Att genren uppkom och växte sig större från och med slutet av 80-talet beror främst på att den är beroende av elektronik och att den har ett väldigt elektroniskt sound – något som inte riktigt förekommer i så många andra former tidigare genom musikhistorien. Utöver den elektroniska musiken så står sången och rappen i centrum, på ett liknande sätt som för hiphopen som genre.

Lite mer om hiphop

Hiphopen är äldre än eurodancen, dels genom att den uppkom tidigare i historien. Hiphopen skapades nämligen redan under 70-talet. Men hiphopen som genrer har dessutom ännu tydligare kopplingar till fler och äldre sätt att uttrycka sig på musikaliskt.

Precis som inom eurodance består hiphopen till stor del av rapp och sång till ett beat eller elektroniskt ackompanjemang. Texten består ofta av alliterationer, rim och assonans för att nämna några. Musiken är som sagt elektronisk, eller i vissa fall ett beat framställt av någon som beatboxar. Allra oftast är musiken förinspelad och helt elektronisk och den bygger ofta på en melodislinga och ett beat som sedan färgas och förstärks av andra musikinslag.